TextBook

تدریس زبان روسی، ترجمه روسی، ترجمه شفاهی، ترجمه متن روسی، آموزش مکالمه روسی

شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
12 پست
بهمن 90
10 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
16 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
46 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
5 پست
textbook
21 پست
russian_learning
10 پست